Memory Groepsfotografie

Via dit formulier kunnen jullie je aanmelden voor de gratis groepsfotografie van Memory Schoolprojecten.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het inplannen van de groepsfotografie

School- & contactgegevens

* = verplicht

Vul de schoolnaam in.
Vul straatnaam en huisnummer in.
Vul de postcode in als 9999XX.
Vul de plaats in.

Contactpersoon groepsfotografie

Vul uw voornaam in.
Vul uw achternaam in.
Vul uw telefoonnummer op school in.
Vul uw email adres in.

Wanneer u zelf niet aanwezig kunt zijn tijdens de groepsfotografie, welke collega neemt het dan van u over? (alleen invullen indien van toepassing)

Planning groepsfotografie:

Aandachtspunten:

  • Onze voorkeur gaat uit om zoveel mogelijk groepen/klassen achter elkaar te fotograferen m.b.t. logistieke redenen.
  • Het aantal foto’s zal afgedrukt worden a.d.h.v. inschrijvingen voor de foto.
  • Studenten dienen hun telefoon bij de hand te houden voor het scannen voor de foto.
  • De tijdsduur per fotosessie is ongeveer 15 minuten, dit is inclusief aanmeldingen via een qr-code.
  • Meedenken voor een leuke en unieke herinnering wordt gewaardeerd.
Datum   Tijd  (voor iedere groep invullen) Klasnaam Studierichting Niveau Aantal
studenten
Maand
afstuderen
Extra informatie

Verzending foto’s

Wanneer willen jullie de foto's ontvangen: *
De foto’s kunnen jullie op verschillende momenten gedurende het schooljaar ontvangen. Belangrijk is dat je kunt kiezen uit één van de onderstaande opties.
Wanneer je de foto’s wil ontvangen met een gratis diplomamapje kan je enkel kiezen voor 'Diplomalevering school' of 'Diplomalevering student'.
NB: Het aantal foto’s die jullie ontvangen is gebaseerd op het aantal studenten die de qr-code hebben gescand tijdens het fotomoment! Jullie als school ontvangen altijd 2 exemplaren per klas/groep.

Namenoverzicht studenten

Bij de foto’s is het mogelijk om te kiezen voor een overzicht van alle namen van de studenten en docenten op de foto. In de week na het fotomoment zullen wij een leeg exemplaar via mail toesturen. Dit formulier ontvangen wij graag ingevuld retour, zodat wij deze bij de verzending van de foto’s kunnen toevoegen.
Dit is een verplicht veld.