Privacy

Privacy Policy

Privacy Policy is voor het laatst aangepast op 6 mei 2024.
Zie ook: Algemene Voorwaarden | Disclaimer

Met het ingaan van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018, hebben ook wij onze Privacy Policy van memory-groepsfotografie.nl bijgewerkt. Met deze Privacy Policy wil Memory Online B.V. (“Memory”) duidelijkheid verschaffen ten aanzien van wat wij met je persoonsgegevens doen, wat het cookiebeleid is en de wijze waarop je je rechten ten aanzien van je persoonsgegevens kunt uitoefenen.

 • Wij leggen onze doeleinden duidelijk vast voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Wij slaan zo min mogelijk persoonlijke gegevens op en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Wij vragen expliciet toestemming voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Wij treffen de nodige beveiligingsmaatregelen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Wij respecteren je rechten, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van je bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Indien je vragen hebt naar aanleiding van deze verklaring of over wat wij precies van je bijhouden, neem dan contact op met ons via de contactgegevens onderaan deze verklaring.

Memory’s privacybeleid

Deze site wordt beheerd door Memory Online B.V.. Memory onderhoudt, ook voor Memory Events B.V. en Memory Group B.V. (“Memory Vennootschappen”), een netwerk van sites met één centrale database. Het gaat hier om de volgende sites:

Memory is door de Memory Vennootschappen aangesteld als verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens in verband met de bovengenoemde sites en anderszins.

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

Wanneer je een van onze websites bezoekt, kan Memory persoonsgegevens van je verzamelen. Memory en de Memory Vennootschappen zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken (i) om je de gewenste dienst te leveren op het gebied van arbeidsbemiddeling, carrière-advies en toegang tot evenementen en beurzen, (ii) om contact met je op te nemen wanneer je daarom hebt verzocht, (iii) in verband met het doen van gerichte aanbiedingen en (iiii) voor andere activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering van Memory en de Memory Vennootschappen, bijvoorbeeld statistische analyses. Memory en de Memory Vennootschappen kunnen, in verband met het bovenstaande en voor zover dat wettelijk is toegestaan, gegevens delen met zorgvuldig geselecteerde zakelijke partners, zie hieronder voor meer informatie.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Om de overeenkomst met jou uit te kunnen voeren, om de website aan te kunnen bieden en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, maken wij gebruik van diensten van derden. Deze derden verwerken jouw persoonsgegevens. Dit zijn:

 • onze ICT dienstverleners;
 • ons administratiekantoor;
 • onze zakelijke partners;
 • door ons ingeschakelde hostingpartijen die onze servers voor ons hosten;
 • de partijen die cookies aanleveren, zie hieronder;
 • Memory Vennootschappen;
 • Zorgvuldig geselecteerde derden */**;

*Indien je (carrière)informatie ontvangt van derden waarvoor je jezelf wilt afmelden; kun je dit bij het bedrijf in kwestie doen.
**Memory en haar vennootschappen hebben met iedere derde partij een data uitwisselingsovereenkomst opgesteld.
Met uitzondering van de in deze verklaring genoemde derden, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Account

In het kader van “Mijn Jobnet” kun je een account aanmaken bij Memory. Met dit account kun je ervoor zorgen dat Memory al jouw relevante gegevens heeft in verband met het vinden van geschikte werkgevers en het geven van carrière-advies en handige tips in dit verband. Je kunt bijvoorbeeld je CV uploaden, rechtstreeks solliciteren en, als je tot de specifieke doelgroep van een beurs behoort, een carrièrebeurs bezoeken. Voor het aanmaken van een profiel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens: -NAW-gegevens; contactgegevens; geslacht; geboortedatum, opleidingsgegevens, wensen in een baan. Deze gegevens gebruiken wij om een account voor je aan te maken, omdat je daarom hebt verzocht (overeenkomst). Er zal ook altijd gevraagd worden om toestemming hiervoor. Deze toestemmingstekst kun je ook vinden in de Algemene Voorwaarden. Wij bewaren deze gegevens totdat jij jouw account opheft.

Beeld en geluidsopnames

Voor, tijdens en na alle evenementen georganiseerd door Memory Online B.V. wordt er door de organisatie (en aangewezen derden), exposanten en door bezoekers veelvuldig beeld- en geluidsmateriaal gemaakt. Dit kunnen foto’s, video’s en/of geluidsopnames zijn. Indien je je als bezoeker of als exposant inschrijft voor één van onze evenementen ga je ermee akkoord dat deze opnames te allen tijden, voor ieder commercieel en/of zakelijk doeleinde gebruikt kunnen worden. Ook bezoekers staat het vrij om beeld en geluidsopnames te maken tijdens de evenementen. Indien de organisatie echter vaststelt dat dit materiaal op een onjuiste, door de organisatie beoordeelde, wijze wordt gebruikt; dient dit direct doch uiterlijk binnen 24 uur na kennisgeving verwijderd te worden van de desbetreffende kanalen.

Contact

In het kader van onze dienstverlening kun je via het contactformulier informatie opvragen of andersoortige aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens: -NAW-gegevens; contactgegevens; geslacht; geboortedatum. Deze gegevens hebben wij nodig om contact met je op te nemen, omdat je ons gevraagd hebt jouw contactverzoek in behandeling te nemen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en nog een half jaar daarna, zodat wij het contact goed geïnformeerd kunnen voortzetten en we onze klantenservice kunnen trainen om nog beter te worden.

Solliciteren bij Memory

Op onze website bieden wij verschillende vacatures, je kunt hierop reageren per e-mail. Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam;
 • e-mailadres;
 • de functie waar je naar solliciteert;
 • overige persoonsgegevens die door jou worden ingevuld als inhoud van de motivatiebrief;
 • Curriculum Vitae en eventueel door jou toegevoegde cijferlijsten/diploma’s.

Wij hebben deze gegevens nodig om jouw sollicitatie te beoordelen en naar aanleiding daarvan contact met je op te nemen, in voorbereiding op het sluiten van een eventueel arbeidscontract. Een onderdeel van de procedure is de screening, dit houdt in dat openbaar toegankelijke informatie over u online kan worden opgezocht, zoals jouw social media profielen. We kunnen gevonden informatie gebruiken tijdens het sollicitatieproces voor verdere beoordeling.
De gronden voor het verwerken van uw gegevens zijn voor de hierboven genoemde doeleinden kunnen zijn: jouw toestemming en voor zover het nodig is om uiteindelijk een overeenkomst met u aan te gaan.

Na ontvangst van jouw gegevens bewaren wij deze tot maximaal zes weken. Daarna worden de gegevens overal verwijderd. Indien wij jouw gegevens langer dan zes weken wensen te bewaren in verband met een eventueel later vervolg, dan vragen wij eerst jouw toestemming. Wij bewaren de gegevens dan met jouw toestemming tot maximaal een jaar.

Het veilig gebruik van deze website

Memory heeft passende maatregelen genomen om je bezoek aan en het gebruik van deze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Als je deze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens worden verzameld en opgeslagen, om de gebruiksvriendelijkheid van de site te bevorderen. Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Profilering

Wij kunnen je persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over jou te weten te komen. Uiteraard zullen wij je privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden of een verzoek naar ons sturen je account bij Jobnet te laten verwijderen. Memory gebruikt hiervoor je e-mailadres, geslacht, IP-adres, naam, job, opleidingsniveau, carrièrefase, functiegebied, branche, hogeschool/universiteit, studierichting en verwachte afstudeerdatum en geboortedatum. Het gebruik van deze gegevens is noodzakelijk voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst met jou. Wij gebruiken de door jou ingevoerde gegevens om jouw voorkeuren voor bedrijfscultuur op te slaan en matches met deelnemende bedrijven uit te kunnen rekenen. De berekende matchpercentages en matchrapportages zijn standaard niet voor de werkgevers zichtbaar. Alleen wanneer jij de match accepteert, verschijnt jouw matchprofiel in de talentpool van desbetreffende werkgever. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie tot het einde van de dienstverlening. Je kunt altijd bezwaar maken tegen profilering, door contact met ons op te nemen met de gegevens onderaan de verklaring.

Cookies

Op onze website https://www.memory.nl/ gebruiken wij cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. In onderstaande tabel staat weergeven welke cookies precies worden geplaatst:

Cookiepartij Soort cookie Vestigingsplaats Doel Type Bewaartermijn
Google Analytics (Google LLC) _ga Analytisch
Privacy vriendelijk ingesteld.
Amerika
Privacyshield
Google Analytics geeft ons inzicht in hoe onze website wordt gebruikt. Wij kunnen rapporten inzien en de effectiviteit van bepaalde onderdelen meten. Https-cookie 2 jaar
Google Analytics (Google LLC) _gid Analytisch Amerika
Privacyshield
Google Analytics maakt onderscheid in de verschillende soorten gebruikers, zodat wij terugkerend bezoek kunnen meten. Https-cookie Sessie
Google Tag Manager Functioneel Amerika
Privacyshield
Beheert tags op de website zodat deze correct geïndiceerd worden. Https-cookie Sessie
Memory Group Functioneel N.v.t. Identificatie van uw huidige sessie in PHP. Https-cookie Sessie

Wij vragen geen voorafgaande toestemming voor de door ons gebruikte cookies, omdat wij enkel analytische cookies gebruiken. Deze cookies geven ons enkel informatie over de kwaliteit of effectiviteit van ons domein en maken geen, of slechts geringe, inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. De cookies worden enkel gebruikt voor analytische doeleinden en op zodanige wijze dat er geen of slechts geringe gevolgen zijn voor de privacy van de gebruiker.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. In deze privacyverklaring vindt u per bedrijf een link naar de betreffende verklaringen. Wij raden u aan om deze door te nemen.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige aspecten van onze website werken dan mogelijk niet meer goed.

Google LLC

Wij gebruiken cookies van Google om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google.

LinkedIn button

Op onze website maken wij gebruik van een button van LinkedIn. Door te klikken op deze button wordt de bezoeker doorgeleid naar de betreffende pagina van Memory Group op LinkedIn. Bezoekers krijgen hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het eigen netwerk. De button is werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van het netwerk. Hier hebben wij geen invloed op. Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar de privacyverklaring van LinkedIn.

Facebook button

Op onze website maken wij gebruik van een button van Facebook. Door te klikken op deze button wordt de bezoeker doorgeleid naar de betreffende pagina van Memory Group op Facebook. Bezoekers krijgen hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het eigen netwerk. De button is werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van het netwerk. Hier hebben wij geen invloed op. Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar de privacyverklaring van Facebook.

Twitter button

Op onze website maken wij gebruik van een button van Twitter. Door te klikken op deze button wordt de bezoeker doorgeleid naar de betreffende pagina van Memory Group op Twitter. Bezoekers krijgen hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het eigen netwerk. De button is werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van het netwerk. Hier hebben wij geen invloed op. Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar de privacyverklaring van Twitter.

Bijzondere persoonsgegevens

Het is niet de bedoeling dat Memory via deze site bijzondere persoonsgegevens verzamelt, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid, ras of andere zaken. In gevallen waarin Memory wel dergelijke gegevens verzamelt, zal je vooraf om uitdrukkelijke toestemming worden verzocht. Wij wijzen je erop dat je door het ongevraagd verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan Memory uitdrukkelijk instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Internetsites van derden

Deze Privacy Policy is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Jouw rechten: inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens bij Memory en de Memory Vennootschappen;
 • intrekken van toestemming die eerder wel is gegeven;
 • het beperken van de gegevensverwerking;
 • jouw persoonsgegevens in digitaal leesbaar standaardformaat te verkrijgen om deze over te dragen;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik, en tegen profilering.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen Privacy Policy

De tekst van deze Privacy Policy kan door Memory worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van wijziging van bedrijfsactiviteiten. Het is daarom aan te raden om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als je deze site bezoekt.

Contactgegevens

 • Memory Group B.V.
 • KVK 33269729
 • Teleportboulevard 110
 • 1043 EJ Amsterdam
 • E-mail: Turn on Javascript!
 • Telefoon: 020-6382146

Copyright Memory Online B.V.